Budowa fundamentów pod wiatraki

Aktualności: Budowa wiatraków

Budowa fundamentów pod wiatraki, stanowiące jeden z głównych elementów Parku, realizowana była w pierwszej fazie inwestycji. Na tym etapie przygotowana została również część infrastruktury towarzyszącej. W skład tej infrastruktury wchodziły m.in.: żwirowe drogi dojazdowe umożliwiające transport wielkogabarytowy (elementy wiatraków) jak również stacja transformatorowa GPZ i napowietrzne linie wysokiego napięcia.

Stacja transformatorowa GPZ Stacja transformatorowa GPZ Stacja transformatorowa GPZ Stacja transformatorowa GPZ

Fot. noka

Fundament każdego  wiatraka sięga głęboko pod powierzchnię ziemi.  Podstawę fundamentu stanowi betonowy okrąg, do którego mocowana jest konstrukcja stalowa oraz elementy zbrojenia. Po wykonaniu stalowego szkieletu jest on zalewany betonem, a następnie zasypywany ziemią. Na powierzchnię wystaje tylko górny element fundamentu będący platformą mocowania wiatraka. Poniższe zdjęcia przedstawiają kolejne fazy budowy.

Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka

Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka

Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka Budowa fundamentów wiatraka

Fot.  (1-10)  L.O.;   Fot. (11-12) Tokken

Wpisał: noka